הירש גליק הירשקה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
גליק הירש (הירשקה). חניך בית ספר עברי, ומאז שמלאו לו 13 שנים חיבר שירים בעברית ובאידיש. הירשקה גליק נמנה עם קבוצת הסופרים הצעירים בוילנה "יונגוואלד", שבהמשך נקראה "יונג ווילנע". עם הכיבוש הגרמני ביוני 1941, הירשקה ואביו נחטפו על ידי הגרמנים והובאו למחנה לכריית כבול. בראשית שנת 1943 הוא הועבר לגיטו וילנה ושם בגיטו הצטרף לארגון הפ.פ.או. בגיטו הוא המשיך לכתוב והתרכז בכתיבת שירים ובלדות שתיארו את המציאות העגומה של היהודים הכלואים מאחורי גדרות התיל . הירש גליק חיבר, בין היתר את השיר "זאג נישט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג" (אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה).גליק כתב את השיר באידיש, ובמרוצת הזמן הפך שירו זה להמנון הפרטיזנים היהודים. לאחר מלחמת העולם השנייה תורגם השיר לשפות רבות. התרגום לעברית נעשה על ידי המשורר והסופר אברהם שלונסקי. ב-1 בספטמבר 1943 נלכד גליק על ידי הגרמנים והוגלה למחנה פילץ באסטוניה. בקיץ 1944 הוא ברח מהמחנה ועימו עוד שמונה חברים מהפ.פ.או. אך כולם נתפסו על ידי הגרמנים והוצאו להורג.
עיסוק:
תנועה / ארגון: יונגוואלד - סופרים צעירים
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה:
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה:
עיר הלחימה: וילנה
מסגרת הלחימה: מחתרת לוחמת
תאריך מוות: Sep 1 1944
מקום המוות: אסטוניה
סיבת המוות: נורה למוות על ידי הגרמנים
ביבליוגרפיה
גליק הירש (הירשקה). * ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976. במפתח השמות. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.במפתח השמות. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים,1958 (כרכים א` וב`) במפתח השמות. * צוקרמן יצחק-בסוק משה (עורכים) - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1958, במפתח השמות * סוצקבר אברהם - גיטו וילנה. ע` 154. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29. * גוטמן ישראל- רוטקירכן ליוויה - שואת יהודי אירופה, יד ושם במפתח השמות. * האנציקלופדיה של השואה, הוצאת יד ושם וספרית הפועלים, 1990, כרך ב`, ע` 274. * דווארשעצקי מאיר - הירשקע גליק דער מחבר פון פארטיזאנער הימן, פאריס 1966. * דבורז`צקי מאיר - מחנות היהודים באסטוניה 1942 - 1944, הוצצאת יד ושם 1970. במפתח השמות. * מייזיל נחמן - הירש גליק און זיין ליד "זאג נישט קיינמאל", ניו יארק 1949. * מייזיל נחמן - הירש גליק, זיין לעבן און שאפן, לידער און פאעמעס, ניו יארק 1953. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. ע` 75. * גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שוורצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984,במפתח השמות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites