נחמן פיאלקוב
ארץ לידה:
עיר לידה: סרניק, אזור רובנה
הגיע ליער באוטובר 1942 והצטרף לפרטיזנים.
נפל בקרב נגד הגרמנים.

עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: "וורושילוב" איחוד בייגמה
דרגה:
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה:
אזור הלחימה:
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: כפר פרקאלה, אפריל 1943
מקום המוות: כפר פרקאלה, אפריל 1943
סיבת המוות: כפר פרקאלה, אפריל 1943
ביבליוגרפיה

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites