דוד לרמן
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: קמין קושירסק
לרמן דוד

נולד בכפר שעל יד קמין קושירסקי ועסק בסחר עצים. כשהגרמנים כבשו את האיזור נכלא בגיטו של קמין קושירסקי. לאחר שהגרמנים רצחו את ילדו באקציה השיג נשק וברח ליערות שבסביבה, כעבור זמן מה הצטרף לגדוד הפרטיזנים סובורוב ובשורותיו לחם עד לשחרור האיזור. בתום המלחמה עבר לפולין כשבדעתו לעלות לארץ ישראל, אולם בהיותו בפולין בסביבת לובלין נתפס על ידי הלאומנים הפולנים מארגון א.ק. והם רצחוהו.
עיסוק: סוחר
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד סובורוב
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות פולסיה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1945
מקום המוות: פולין, לובלין
סיבת המוות: נרצח על ידי הלאומנים הפולנים
ביבליוגרפיה

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites