יוסף סגל
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: קמין קושירסק
סגל יוסף

לפני המלחמה היה ראש הקן של "השומר הצעיר" בעיירתו ובגיטו נמנה על מארגני המחתרת הלוחמת. בשנת 1942 יצא ליער עם קבוצת חברי המחתרת. כפרטיזן קיים קשר הדוק עם הגיטו של עיירתו וערך תוכנית שלפיה יתקפו חבריו ליחידה הפרטיזנית את העיירה ביום שהגיטו יכותר לפני חיסולו, ולאפשר על ידי כך בריחת יהודים ליער. התוכנית לא יצא אל הפועל. נהרג בעת פעולה משקית.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה:
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות פולסיה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
סגל יוסף

* חולבסקי שלום - על נהרות הניימאן והדנייפר, הוצאת ספריית הפועלים והאוניברסיטה העברית, 1982.
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב. הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites