אברהם גונטובניק אברמל
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בגיטו עסק ברכישת נשק והברחתו לגיטו. נתפס ונשלח למחנה באסטוניה. ניצל.
עיסוק:
תנועה / ארגון: מפלגה קומוניסטית
מחתרת / ארגון:
יחידה: פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה:
עיר הלחימה: וילנה
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
גונטובניק אברהם אברמל

* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.
* דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites