פניה סרבניק (בולקין-וולוז`ני)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
עם הכיבוש הגרמני של העיר וילנה נכלאה בגיטו. בגיטו היתה חברת המחתרת ב"קבוצת המאבק השנייה" ולאחר מכן יצאה ליערות רודניקי והצטרפה לגדוד הוילנאי "לנצחון". עלתה ארצה.
עיסוק: תלמידה
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לנצחון (זא פוביידו)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
סרבניק (בולקין-וולוז`ני) פניה

* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951.
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites