זלדה ניסנילוביץ` (טרגר) ורסוצקה זופיה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בוגרת בית ספר "תרבות" וחניכת "השומר הצעיר". בפרוץ המלחמה, בספטמבר 1939, היתה בהכשרה חלוצית בצ`נסטוחוב ומשם הגיעה לריכוז החלוצי בוילנה. בשנים 1940 - 1941, בעת השלטון הסובייטי בליטא היתה פעילה במחתרת הציונית. לאחר כניסת הגרמנים לוילנה, ביוני 1941, שהתה מספר חודשים בצד הארי בזהות שאולה. מאוחר יותר נכנסה לגיטו וגרה עם משפחתה. בגיטו הצטרפה למחתרת של האפ.פ.או ופעלה מטעמה כמקשרת עם גופים אנטינאצים מחוץ לגיטו. זלדה יצאה עם הקבוצה האחרונה של חברי המחתרת שעזבה את הגיטו ליערות רודניקי ומשם צורפה לגדוד הוילנאי "נקמה". בשנת 1943, בהיותה ביער, נישאה לנתנאל ניסנילוביץ` גם הוא פרטיזן באותה יחידה. בכל עת היותה פרטיזנית השתתפה בפעולות קרביות. לאחר שהאיזור שוחרר על ידי הצבא הסובייטי היא חזרה עם בעלה לוילנה והמשיכה בפעילות התנועתית הציונית שהיתה אסורה על פי החוק. זלדה היתה פעילה בהעברת חברי התנועה אל מחוץ לגבולות ברית המועצות בדרך לארץ ישראל. באותה עת גם השתייכה לקבוצת "נקם" שיסד אבא קובנקר. עלתה ארצה בשנת 1940.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד נקמה (מסט)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה: וילנה
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Mar 17 1987
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות: אחרי מחלה
ביבליוגרפיה
ניסנילוביץ` (טנגר) זלדה * ניסנילוביץ` (טרגר) זלדה - קשרית בין היער והעיר, מורשת מ"ג-מ"ד. * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי 1947 - תש"ז. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה. * גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שוורצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984. * טננבוים-בקר נינה - גיבור הגיטאות, הוצאת משרד הבטחון 1980. * פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987. * שפיזמן לייב - חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו יורק 1962. * לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites