מיצקה ליפנהולץ
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
ניצל את עובדת היותו מועסק בעבודות ביוב כדי ליצור קשר עם פולנים וליטאים ולרכוש מהם נשק עבור אנשי המחתרת בגיטו וילנה. בגיטו היה חבר ביחידה מחתרתית שהיתה בפיקודו של נתן רינג והשתייכה ל"קבוצת המאבק השנייה". יצא עם קבוצתו ליערות רודניקי והצטרף לגדוד "נקמה". השתתף בפעולות הקרביות והמשקיות של הגדוד כמפקד חוליה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה:
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
ליפנהולץ מיצקה

* דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951.
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.
* גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שוורצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984.
* פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987.
* שפיזמן לייב - חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו יורק 1962.
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites