משה אפשטיין
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
חבר במחתרת האפ.פ.או. בגיטו וילנה. בהמשך יצא במאורגן ליערות רודניקי והצטרף לפרטיזנים. באחת הפעולות הקרביות רובהו נשמט מידו כתוצאה מפגיעת כדור האויב הגרמני. נצטווה על ידי מפקדו לחפש את נשקו או להשיג רובה אחר אחרת דינו מוות. לאחר שחזר בידים ריקות המפקד הרגו.
עיסוק:
תנועה / ארגון: בית``ר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד המאבק (בורבה)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1944
מקום המוות: יערות רודניקי
סיבת המוות: נורה למוות
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965.
* כהנוביץ` משה - מלחמת הפרטיזנים היהודים במזרח אירופה, הוצאת עיינות, תשי"ד.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites