נינה (מינה) פפירמכר (מרשק)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בפרוץ המלחמה ביוני 1941 הצליחה להמלט מזרחה. בהיותה בברית המועצות גויסה לצבא האדום ואומנה ללחימה פרטיזנית. בשנת 1944 הוצנחה בעורף האויב וסופחה למפקדה הפרטיזנית של החטיבה הליטאית שפעלה מיערות רודניקי. נינה תיפקדה כאלחוטאית החטיבה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: חטיבה ליטאית מס`1
דרגה: לא צוין
תפקיד: אלחוטאית
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
- שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגטאות. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * בראון צבי-לוין דב - תולדותיה של מחתרת, הוצאת יד ושם תשכ"ב, 1962. * אישור מטה התנועה הפרטיזנית הליטאית מיום 5 באוקטובר 1945.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites