אייזיק בריל
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: ולאדימרץ
בריל אייזיק

כשהגרמנים כבשו את עיירת מולדתו ברח, יחד עם כל בני המשפחה, ליערות. את מעשי הנקם הראשונים ברוצחי היהודים ביצע בגרזן וכך גם עלה בידו לרכוש נשק ומזון לעצמו ולבני משפחתו. פעם כשאייזיק יצא לפעולה גילו אוקראינים, אנשי האיזור, את מקום מחבואם של משפחת בריל ורצחום. לאחר זאת נדד ערירי ביערות עד שפרטיזנים שפעלו בסביבה נעתרו לבקשתו וצירפו אותו לשורותיהם. אייזיק היה לוחם ללא חת ביצע פעולות מיקוש וחבלה ברכבות האוייב שהובילו ציוד מלחמתי והשתתף בפעולות קרביות רבות.
נרצח על ידי פרטיזן רוסי.
עיסוק: בנאי
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד פיודורוב
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: אוקראינה
אזור הלחימה: יערות ווהלין
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות: יערות ווהלין
סיבת המוות: נרצח בידי פרטיזנים רוסים
ביבליוגרפיה
בריל אייזיק

* ספר ולאדימרץ - הוצאת ארגון יוצאי ולאדימרץ בישראל.
* ספקטור שמואל - שואת יהודי ווהלין, הוצאת יד ושם, 1986.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites