מרדכי גופשטיין מוטל
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
גופשטיין מרדכי

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלא בגיטו המקומי. שירת במשטרה היהודית והיה חבר במחתרת של האפ.פ.או. במשמרותיו חיפה על חברי המחתרת שהבריחו נשק לגיטו. יצא ליערות רודניקי והצטרף לפרטיזנים. נפגע פצעי מוות בעת שובו עם חבריו מפיצוץ רכבת של האוייב. אסר על פיקודיו לשאת אותו פצוע, כדי לא להכביד על נסיגתם, ירה בעצמו ומת.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד המאבק (בורבה)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Apr 1 1944
מקום המוות: יערות רודניקי
סיבת המוות: נפגע בעת פעולה קרבית ומת
ביבליוגרפיה
גופשטיין מרדכי

* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* קאטשערגינסקי שמריהו - חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א ניו-יארק 1947.
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites