גרישה גורביץ`
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
גורביץ` גרישה

חבר בקבוצה המחתרתית שהתארגנה במחנה-העבודה ביאלה-וקיה. באמצעות מיצקה באסטומסקי התקשרה קבוצה זו עם "קבוצת המאבק השנייה" בגיטו וילנה (VILNIUS). באחת הלילות, גרישה עם עוד ארבעה מחבריו פרצו למחסן הנשק של השומרים נטלו עימם חמישה רובים, ברחו ליערות והצטרפו לפרטיזנים. גרישה השתתף בקרבות נגד הגרמנים, היה מקלען.
עלה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד הנוקם (מסטיטל)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
גורביץ` גרישה

* גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שווארצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984.
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.
* סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 - תש"ז.
* קלכהיים משה - בקומה זקופה, הוצאת ארגון הפרטיזנים בישראל, 1991.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites