הירש גורדון
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגיטו וילנה (VILNIUS). בגיטו היה פעיל במחתרת של האפ.פ.או והשתתף בפעולות חבלה שביצעו חברי המחתרת במשלוח 165 תותחים שהגרמנים כיוונו לחזית המזרחית. הירש היה גם שותף לפעולת החילוץ של מפקדו גלאזמן בעת שזה הובל כבול בשלשלאות, לפי הוראת ראש היודנראט, למחנה עבודה. יצא מהגיטו עם קבוצת חברי המחתרת בפיקודו של גלאזמן בדרך ליערות נארוץ`, אך בעת המעבר בגשר מעל לנהר הם הותקפו על ידי מארב גרמני ובקרב שהתפתח עם התוקפים נפגע ומת.
עיסוק:
תנועה / ארגון: מפלגה קומוניסטית
מחתרת / ארגון:
יחידה: קבוצת יוסף גלאזמן
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה:
עיר הלחימה: וילנה
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Jul 26 1943
מקום המוות: איזור וילנה
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
* גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שווארצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965. * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים 1989. * לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988. * סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 - תש"ז. * צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות. * קאטשערגינסקי שמריהו - חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א ניו-יארק 1947. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites