שלמה קנת (קנטורוביץ)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בוגר הגימנסיה הריאלית בוילנה וחבר בתנועת "השומר הצעיר". בשנת 1939 יצא לקיבוץ ההכשרה בעיר קאליש (KALISZ) לקראת עליתו לארץ ישראל. בפרוץ מלחמת פולין-גרמניה שב לוילנה והחל ללמוד בטכניון המקומי. כשוילנה נכבשה על ידי הגרמנים נכלא בגיטו ושם הצטרף למחתרת של הפ.פ.או. במחתרת עמד בראש "חמישייה" של חברי המחתרת והיה אחראי על הנשק. בהמשך יצא ליערות נארוץ` בקבוצתו של יוסף גלזמן. ביער הצטרף בתחילה לגדוד "נקמה" ולאחר מכן הוצב בגדוד "איסטריביטל" והשתתף בהרבה קרבות נגד הגרמנים. כשהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום גויס לצבא והמשיך במלחמה נגד האויב עד תום המלחמה. לאחר השחרור מהצבא עבר לפולין. עלה ארצה בשנת 1946.
עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: המבער (איסטריביטל)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
קנת (קנטורוביץ) שלמה * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים 1989. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * קאמרון א. (עורך) - שימק אדם, רע, לוחם, הוצאת אלתן תקשורת. * קנת שלמה - עם פרטיזנים בסביבות, חוברת עדות מס` 1, הוצאת בית לוחמי הגיטאות. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29. * קלכהיים משה - בקומה זקופה, הוצאת ארגון הפרטיזנים בישראל, 1991.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites