יהודה קישון (קושינסקי)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: פיוטרקוב
היה חבר במחתרת של האפ.פ.או בגיטו וילנה. לאחר שהאירגון החליט שחבריו יעזבו את הגיטו ויצטרפו ללחימה הפרטיזנית, מחוצה לו, הוטל על יהודה להיות העוזר לקברן הגיטו, ובמסווה של הובלת מתים מהגיטו, להוציא נשק שהמחתרת צברה ונשמר עד עתה בתוך הגיטו. יהודה מילא תפקיד זה בנאמנות ובהצלחה. בנשק זה הצטיידו לאחר מכן חברי המחתרת שיצאו מהגיטו ליערות. יהודה בעצמו, גם הוא, הצטרף בהמשך לפרטיזנים שבסיסם היה ביערות נארוץ` ולחם נגד האויב הנאצי.
עיסוק:
תנועה / ארגון: בית``ר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד גברדיה
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Oct 20 1996
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976. * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.
 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites