רבקה מדייסקר
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
היתה כלואה בגיטו וילנה (VILNIUS). חברה במחתרת של האפ.פ.או. בתחילת שנת 1942 נשלחה על ידי תנועתה "השומר הצעיר", לפעול בגיטו ביאליסטוק (BIALYSTOK). אחרי דיכוי מרד הגיטו בביאליסטוק (אוגוסט 1943) המשיכה לפעול בצד הארי כשהיא מרכזת את פעולות העזרה (מזון ומקומות מסתור) ליהודים שנמלטו מהגיטו. נלכדה על ידי הגרמנים כשהיא פצועה קשה. אושפזה בבית חולים נוצרי שם העמידה פני נוצריה. מתה מפצעיה בייסורים ונקברה בבית הקברות הנוצרי בביאליסטוק.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: קשרית
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: גטו ביאליסטוק
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות: ביאליסטוק
סיבת המוות: עונתה עד מוות
ביבליוגרפיה
* בנדר שרה - גיטו ביאליסטוק 1941 - 1943, הנהגה והתנגדות, הוצאת אוניברסיטת תל אביב. * גרוסמן חייקה - אנשי המחתרת, הוצאת ספרית הפועלים 1965. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * - דער ביאליסטאקער יזכור בוך, הוצאת ביאליסטאקער צענטער ניו-יורק, 1982. * טננבוים-בקר נינה - גיבור הגיטאות, הוצאת משרד הבטחון 1980. * מארק בערל - דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא, הוצאת יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן, בואונעס איירעס 1953. * פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites