סוניה (שיינה) מדייסקר
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: וילנה
משחר נעוריה היתה קומוניסטית פעילה בעיר וילנה (VILNIUS). בימי השלטון הפולני (לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה) ריצתה שמונה שנות מאסר בגין פעילות זו. בזמן הכיבוש הגרמני נכלאה בגיטו וילנה. פעילה מרכזית במחתרת האנטינאצית של האפ.פ.או. שימשה קשרית עם המחתרות האנטינאציות שמחוץ לגיטו. יציאתה ליער והצטרפותה ללחימה הפרטיזנית נדחתה עקב פעילות זו. בחודש מאי 1944 הותקפה על ידי אנשי הגסטאפו, בעת ששהתה בדירתו של פעיל קומוניסטי בעיר. הנסיון לאבד את עצמה לדעת לא צלח בידה, היא רק נפצעה נתפסה ונסגרה במרתפי הגיסטאפו, שם נחקרה בעינויים. לבסוף הוצאה להורג. אחרי מותה עוטרה באותות צבאיים על ידי ממשלת פולין וכן על ידי הממשלה הליטאית הסובייטית.
עיסוק:
תנועה / ארגון: מפלגה קומוניסטית
מחתרת / ארגון:
יחידה: פ.פ.או. (ארגון פרטיזני מאוחד)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת לוחמת
תאריך מוות: Jun 1 1944
מקום המוות: וילנה
סיבת המוות: הוצאה להורג
ביבליוגרפיה
* בורגין יחיאל - פון ווילנע ביז ישראל, 1988. * גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שווארצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965. * דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים 1989. * לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988. * סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 - תש"ז. - עיתון - הארץ, 6/4/1945. * פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987. * צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות. * קאווארסקי שלמה - סאניע מאדייסקער, די העלדין פון ווילנער געטא, הוצאת STAR COMPOSITION SERVICES INC. NEW - YORK, 1992. * קאטשערגינסקי שמריהו - חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א ניו-יארק 1947. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * - רוזנברג - עמית צ. - בשליחות למוסקבה, עדות מס` 3, בית לוחמי הגיטאות. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * שפיזמן לייב - חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו יורק, 1962. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites