מארק דבורז`צקי
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
למד רפואה באוניברסיטת וילנה (Vilnius), כשזו היתה תחת השלטון הפולני והיה יושב ראש אגודת הסטודנטים היהודים באוניברסיטה. כשוילנה נכבשה על ידי הגרמנים נכלא בגיטו המקומי. בגטו היה חבר המחתרת של הפ.פ.או.; היה פעיל בתחום הסוציאלי והתרבות. הוגלה למחנות הריכוז באסטוניה (Estonia) וניצל. אחרי המלחמה חיבר מספר ספרי מחקר על ההתרחשויות בתקופת השואה ובינם: הירשקע גליק דער מחבר פון פארטיזאנער הימן, פאריס, 1966. מחנות היהודים באסטוניה 1942 – 1944, הוצאת יד ושם, 1970. ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948.
עיסוק: רופא
תנועה / ארגון: פועלי ציון-צ.ס.
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה:
דרגה:
תפקיד: חבר
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* בלומנטל נחמן-קרמיש יוסף – המרי והמרד ביטו ורשה, הוצאת יד ושם, תשכ"ח. * דווארשעצקי מאיר – הירשקע גליק דער מחבר פון פארטיזאנער הימן, פאריס, 1966. * דבורז`צקי מאיר – מחנות היהודים באסטוניה 1942 – 1944, הוצאת יד ושם, 1970. * דבורז`צקי מארק – ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. * דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * דרור צבי – קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד. * טננבוים-בקר נינה – גיבור הגטאות, הוצאת משרד הבטחון, 1980. * טננבוים-תמרוף מרדכי – דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1947. * יערי-חזן בלה – קראו לי ברוניסלבה, הוצאת בית לוחמי הגטאות, * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * צוקרמן יצחק-בסוק משה – ספר מלחמות הגטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות. * צוקרמן יצחק – שבע השנים ההן, 1939 – 1946, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,1990. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * Ainsztein Reuben – Jewish Resistance In Nazi Occupied Eastern Europe, Paul Elek, London, 1974.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites