שרה דבלטוב
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
כשוילנה (Vilnius) נכבשה על ידי הגרמנים נכלאה בגטו המקומי. בגטו הצטרפה למחתרת של האפ.פ.או. יצאה מגטו וילנה עם קבוצת חברים לגטו ביאליסטוק (Bialystok) שם פעלה במסגרת האי"ל. השתכנה בצד הארי שבעיר ושימשה מקשרת של המחתרת הלוחמת בגטו ביאליסטוק. נלכדה על ידי הגסטאפו, נחקרה בעינויים ונרצחה.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: קשרית
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: גטו ביאליסטוק
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: Aug 18 1943
מקום המוות: ביאליסטוק
סיבת המוות: נרצחה
ביבליוגרפיה
* בנדר שרה – גטו ביאליסטוק 1941 – 1943, הנהגה והתנגדות, הוצאת אוניברסיטת תל – אביב. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. - דער ביאליסטאקער יזכור בוך, הוצאת ביאליסטאקער צענטער ניו – יורק, 1982. * טננבוים-תמרוף מרדכי – דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1947. * מארק בערל – דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא, הוצאת יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן, בואונעס איירעס, 1953. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites