ליזה מאגון
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
היתה מנהלת הקן של "השומר הצעיר" בוילנה (Vilnius). חברה בקיבוץ ההכשרה "הבוקע", פעילה בתנועה כשזו פעלה במחתרת בתקופת השלטון הסובייטי. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה והיתה חברה פעילה בפ.פ.או. מטה הארגון צייד אותה בניירות אריים ותחום פעילותה היה לקיים את הקשר בין הגטו והחוץ; היתה נכנסת ויוצאת מהגטו תוך מילוי משימות רכש והכנסת נשק למחתרת בגטו. בפעילות זו סיכנה את חייה יום יום. כשנודע לפ.פ.או. בוילנה על סכנת החיסול המאיימת על היהודים בגטו אושמינה (Oszmiana) נשלחה לשם כדי להזהיר על הסכנה ולסייע להם בבריחה ליער. כשיצאה פקודה מטעם שלטונות הכיבוש שעל האוכלוסיה הלא יהודית להחליף את התעודות התיצבה במשרדי הגסטאפו בתור ארית המבקשת למלא אחרי הנדרש. אולם הגסטאפו עקב אחריה מזמן וכשהתייצבה נאסרה מיד. מטעם הארגון נעשו מאמצים רבים כדי לשחררה,אך נסיונות אלה לא הצליחו. ליזה נלקחה לפונאר (Ponary) והוצאה להורג. לפני הוצאתה להורג הצליחה להעביר פתק לחבריה בו ביטאה את דבקותה במטרות הארגון היהודי הלוחם. הפ.פ.או. הנציח את זכרה על ידי הכללת שמה בסיסמת הגיוס: "ליזקה רופט" ("ליזקה קוראת").
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: שליחה
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Feb 17 1943
מקום המוות: פונאר
סיבת המוות: נרצחה
ביבליוגרפיה
* גראסמאן וו. - ערנבורג א. – דאס שווארצע בוך, הוצאת ספרית הפועלים, 1984. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – 1965. * דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) – הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים, 1989. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * סוצקבר אברהם – גטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 – תש"ז. * פרליס רבקה – תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * קאטשערגינסקי שמריהו – חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א, ניו – יארק, 1947. * קובנר אבא – אגרת לשומרים-הפרטיזנים,הוצאת מורשת 2002. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. - * רזניק ניסן - התנועה בגטו וילנה..., חב` משואה, גל. א`, 1973. * שפיזמן לייב – חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו – יורק, 1962. * שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites