חיים ספוקויני
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
חבר הפ.פ.או. יצא מגטו וילנה (Vilnius) ב- 23 ביולי 1943 בקבוצה שבפיקודו של יוסף גלאזמן. נפל במארב הגרמני על גשר הנהר ווילייקה בעת שהקבוצה ניסתה להגיע ליערות נארוץ`.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: קבוצת יוסף גלאזמן
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה:
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Aug 1 1943
מקום המוות: גשר וילייקא
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – * דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * דרור צבי – קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) – הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים, 1989. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * קובנר אבא – אגרת לשומרים-הפרטיזנים,הוצאת מורשת 2002. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * רינדזיונסקי אלכסנדר – חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1987 * שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites