סלה זקס
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
אשתו של עורך דין. בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה (Vilnius). פעילה במחתרת האפ.פ.או. בהשגת תעודות אריות מזוייפות וטיפלה בחולי המחתרת. תרמה את כל תכשיטיה למחתרת. נרצחה בעת חיסול אחרוני יהודי וילנה ימים ספורים לפני שחרור העיר, על ידי הצבא האדום.
עיסוק:
תנועה / ארגון: דרור
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: חברה
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Jul 10 1944
מקום המוות: גטו וילנה
סיבת המוות: נרצחה
ביבליוגרפיה
* דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites