יצחק צוז`וי
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
חבר במחתרת של "קבוצת המאבק השנייה" בגטו וילנה (Wilnius). עמד בראש קבוצה בת 25 לוחמים שיצאה ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים. ב- 7 באוקטובר של שנת 1943 פיקד על חולייה מגדוד "המאבק" שחיבלה בעמודי טלפון של האוייב. בחודשי מאי - יוני של שנת 1944 פיקד על חולייה שביצעה משימות חבלה בגשרי הרכבת בציר גרודנה - וילנה ( Grodno - Vilnius).
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון: קבוצת המאבק השנייה
יחידה: גדוד המאבק (בורבה)
דרגה: לא צוין
תפקיד: מפקד חוליה
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * דבורז`צקי מארק – ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. * דרור צבי – קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites