גרגורי יאשונסקי גרישה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
מן הדמויות הבולטות של ה"בונד" (Bund) בוורשה (Warszawa) ובווילנה (Vilnius). בתקופת הכיבוש הגרמני , נכלא בגטו וילנה. מילא שורה של תפקידים מרכזיים במפלגתו. היה חבר ב"יודנראט". דרכו עבר הכסף שנשלח לגטו מה"בונד". הצטרף למחתרת פ.פ.או. (F.P.O.), אולם לא יצא עם לוחמיה ליער. מצא מקלט בביתו של נוצרי. ניצל.
עיסוק: עורך דין
תנועה / ארגון: בונד
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: מפקד כתה
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גאלדשטיין בערנארד – פינף יאר אין ווארשעווער געטא, הוצאת "אונזער צייט" ניו – יורק, 1947. * פרליס רבקה – תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * קרוק הערמאן – טאגבוך פון ווילנער געטא, הוצאת ייוו"א ניו – יורק. *שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites