יעקב לבדז` יאנדז`ה
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: וילנה
פעיל בקן "השומר הצעיר" בווילנה (Vilnius). חבר בלהקת הדרמטית של תנועתו. היה בהכשרה חלוצית לקראת עלייה ארצה. עם פרוץ המלחמה נמנה על ההנהגה הראשית של התנועה. בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. הצטרף למחתרת, ועסק בזיוף תעודות. בראשית שנת 1942 נמלט מהגטו, והגיע לגטו ביאליסטוק (Bialystok). ב - 5 בפברואר שנת 1943 נטל חלק בנסיון המרי הראשון בגטו זה. הוא נלכד ונשלח ברכבת לטרבלינקה (Treblinka), אולם הצליח לקפוץ מהרכבת ולשוב פצוע לגטו. השתלב שנית בפעילות המחתרת, ועסק בתחומי תרבות וארכיון. נפל במהלך קרבות מרד הגטו בביאליסטוק. הערה: במקורות מסויימים מופיע בשם לבד יאנד`זי (Lebed Janczezi).
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: גטו ביאליסטוק
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: Aug 1 1943
מקום המוות: גטו ביאליסטוק
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
* בנדר שרה – גטו ביאליסטוק 1941 – 1943, הנהגה והתנגדות, הוצאת אוניברסיטת תל – אביב. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרוסמן חייקה – אנשי המחתרת, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – 1965. * דבורז`צקי מארק – ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. * טננבוים-בקר נינה – גיבור הגטאות, הוצאת משרד הבטחון, 1980. * טננבוים-תמרוף מרדכי – דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1947. * מארק בערל – דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא, הוצאת יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן, בואונעס איירעס, 1953. * צוקרמן יצחק-בסוק משה – ספר מלחמות הגטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות. * צוקרמן יצחק – שבע השנים ההן, 1939 – 1946, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,1990. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. *שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29. * Ainsztein Reuben – Jewish Resistance In Nazi Occupied Eastern Europe, Paul Elek, London, 1974.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites