ניוסה לובוצקי
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) בידי הגרמנים, נכלאה בגטו המקומי. הצטרפה למחתרת פ.פ.או., הייתה חברה במפקדת "בית`ר" בגטו ובמקביל לפעילות מחתרתית עסקה בתחום התרבות. נמלטה ליערות רודניקי (Rudniki), ולחמה עם הפרטיזנים בגדוד "הנוקם". פעלה כסיירת לאיסוף מודיעין, ומילאה תפקיד בשחרור שבויים סובייטים. גורלה אינו ידוע.
עיסוק:
תנועה / ארגון: בית``ר
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: גדוד הנוקם (מסטיטל)
דרגה: טוראי
תפקיד: סיירת
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* דבורז`צקי מארק – ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * סוצקבר אברהם – גטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 – תש"ז. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * רינדזיונסקי אלכסנדר – חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. *שריד אריה – תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז, ע` 29. הערה: צילום של הנ"ל ראה - לזר-ליטאי, חורבן ומרד, עמ` 48.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites