שלום סווירסקי
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: וילנה
בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו וילנה (Vilnius). אוהד מחתרת פ.פ.או. רשמית לא היה חבר במחתרת אולם נרתם לעזרתה, וסייע בהברחת אקדחים לתחומי הגטו. נאסר על ידי הגרמנים ועונה. על מנת לשברו, אסר הגסטאפו את שתי בנותיו, אולם הוא לא נשבר ולא גילה דבר. הוצא להורג בפונאר (Paneriai) יחד עם בנותיו.
עיסוק: קצב
תנועה / ארגון: לא צוין
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: חבר
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Jun 1 1943
מקום המוות: פונאר
סיבת המוות: הוצא להורג
ביבליוגרפיה
* דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. * קאטשערגינסקי שמריהו – חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א, ניו – יארק, 1947.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites