אליעזר קלאג לוזר
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
פעיל ה"בונד" מוילנה (Vilnius). דפס במקצועו. לפני מלחמת העולם הראשונה עבר ללודז` (Lodz), ומשנת 1915 חי בוורשה (Warszawa). כיהן כיו"ר איגוד פועלי הדפוס. עם הכיבוש הנאצי נשאר בוורשה. נכלא בגטו ורשה, ובהמשך הצטרף למחתרת ה"בונד" בגטו. ניהל את אחד המטבחים העממיים בגטו. מן הדמויות המרכזיות במחתרת ה"בונד". נספה בימי קרבות מרד אפריל.
עיסוק: דפס (פועל דפוס)
תנועה / ארגון: בונד
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: גטו ורשה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: May 10 1943
מקום המוות: גטו ורשה
סיבת המוות: נרצח
ביבליוגרפיה
* בלומנטל נחמן-קרמיש יוסף – המרי והמרד בגטו ורשה, הוצאת יד ושם, תשכ"ח. * גאלדשטיין בערנארד – פינף יאר אין ווארשעווער געטא, הוצאת "אונזער צייט" ניו – יורק, 1947. * גוטמן ישראל – יהודי ורשה 1939 – 1943. גטו, מחתרת, מרד, הוצאת ספרית הפועלים, 1977. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * ניישטט מלך – חורבן ומרד של יהודי ורשה, הוצאת ההסתדרות, 1947. * קלין דוד – מיטן מלאך המוות אונטערן ארעם, הוצאת י.ל. פרץ * שפיזמן לייב – חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו – יורק, 1962.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites