יפה בורשטיין (שפירא) שיינעלע
ארץ לידה:
עיר לידה:
היתה משחר נעוריה חברה בתנועת "הנוער הציוני". עד לפרוץ המלחמה, ביוני 1941, היתה תלמידה. עם כיבוש וילנה (VILNIUS) על ידי הגרמנים, נכלאה בגיטו והצטרפה לאירגון המחתרת בגיטו, פ.פ.או. עם חיסול הגיטו בוילנה, בספטמבר 1943, ברחה דרך תעלות הביוב והגיעה ליערות רודניקי, שם נתקבלה ליחידה הפרטיזנית - "זא פאביידו" (לנצחון). בגמר המלחמה הפרטיזנית, ביולי 1944 חזרה לוילנה ושירתה במשטרה. באותה עת נישאה ליחיאל בורשטיין ויחד עימו פעלה למען יציאת חברי "הנוער הציוני" מוילנה לפולין. עלתה ארצה באוקטובר 1945. בארץ היתה חברה ב"הגנה". עיטורים: - "עלה", עבור הלחימה בנאצים. - אות הפרטיזן מהרפובליקה הביילורוסית. - מדלית ז`קוב.
עיסוק: תלמידה
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה:
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה:
אזור הלחימה:
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה:
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
בורשטיין (שפירא) יפה * שאלון אישי.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites