רבקה קרפינקס
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
חברת "בית"ר" מוילנה (Vilnius). בימי השלטון הרוסי בוילנה פעלה במחתרת "בית"ר". ביתה שימש כבית דפוס מחתרתי להדפסת והפצת חומר מחתרתי. בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו וילנה. חברת המחתרת הלוחמת בגטו. נטלה חלק בקרבות ובפעולות המחתרת. ביום חיסול הגטו נמלטה ליערות רודניקי (Rudniki) דרך תעלות הביוב והצטרפה ללחימה בשורות הפרטיזנים. נטלה חלק בקרבות עד שחרור האזור מידי הגרמנים. שבה לוילנה ופעלה להעברת יהודים לארץ ישראל. במאי 1945 עברה לוורשה (Warszawa) והמשיכה בפעולות ההצלה. בקיץ אותה שנה עברה לבודפשט (Budapest) בשליחות "בית"ר". כן פעלה כנציגת "בית"ר" באיטליה. נפטרה לאחר מחלה ממושכת.
עיסוק:
תנועה / ארגון: בית``ר
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: קבוצת יוסף גלאזמן
דרגה: לא צוין
תפקיד: לוחמת
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Dec 1 1979
מקום המוות:
סיבת המוות: מחלה
ביבליוגרפיה
* ויכסלפיש אפרים – אלף לוחמי בית"ר, הוצאת מכון ז`בוטינסקי, ת"א, 1989. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites