בלומה מרקוביץ
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בימי כיבוש וילנה (Vilnius) ע"י הגרמנים, נכלאה בגטו. חברת מחתרת "פ.פ.או.". באמצעותה העבירה מפקדת הארגון בגדים והוראות לפרטיזנים שביערות הסביבה. יצאה מהגטו דרך תעלות הביוב אל יערות רודניקי (Rudniki). הצטרפה לגדוד הפרטיזנים "הנוקם", ולחמה בשורותיו. נטלה חלק בקרבות על שחרור וילנה. נפלה בלילה הראשון של וילנה המשוחררת, בעת הפצצה גרמנית על העיר.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: גדוד הנוקם (מסטיטל)
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחמת / קשרית
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Jul 14 1944
מקום המוות: וילנה
סיבת המוות: נהרגה בהפצצה
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – 1965. * דבורז`צקי מארק – ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י, 1951. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) – הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים, 1989. * סוצקבר אברהם – גטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 – תש"ז. * קאטשערגינסקי שמריהו – חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א, ניו – יארק, 1947. * קורצ`אק רוז`קה – להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965. * קרמרמן יחזקאל – מוילנא ירושלים דליטא עד חיפה, 1995 (הוצא פרטית).

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites