אברהם מאיר טורקניץ
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: סרניקי
משנת 1942 ועד לפגישתו עם הצבא האדום, במרץ 1944, לחם בשורות הפרטיזנים. היה פרטיזן בגדודים: "מיסיורה", "קרוק" ו"שיש". עלה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד קרוק
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות פינסק
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
טורקניץ אברהם מאיר

* - שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites