זליג וולוז`ינסקי
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד מוות לפשיזם
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
וולוז`ינסקי זליג

* - שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites