מירה ורבין (שבצקי)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
היתה חברה במחתרת האפ.פ.או. בגיטו וילנה (VILNIUS). בהמשך יצאה והצטרפה ליחידה הפרטיזנית היהודית ביערות נארוץ`. בעת המצור הגרמני על היער ופירוק היחידה שלה נחלצה משם ועברה ליערות קוזיאן. שם שובצה "ביחידה המשקית".
עלתה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: חטיבה ליטאית
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים 1989.
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.
* שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites