חיה וולקון (פינצ`וק)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: גלינה
כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתה נכלאה בגיטו ברוקיטנה (ROKITNO). ברחה ליערות והצטרפה לפרטיזנים. עלתה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד פלסקונוסוב
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות פולסיה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
- שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites