מאיר - זלמן וולוז`ני
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS) נכלא בגיטו. בגיטו היה חבר במחתרת והשתייך ל"קבוצת המאבק השנייה". יצא ליערות רודניקי בקבוצה שמפקדה היה אלחנן מגיד. ביער הצטרף לפרטיזנים, היה סייר והשתתף בקרבות רבים נגד הגרמנים. עלה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לנצחון (זא פוביידו)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1980
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.
- שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites