הלנה המל (זץ) לנה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
המל (זץ)

כשהגרמנים כבשו את וילנה (VILNIUS), ביוני 1941, נכלאה בגיטו המקומי. משם הועברה למחנה-העבודה "קייליס", שבתוך העיר. היתה חברה במחתרת של פ.פ.או. הצליחה לברוח ליערות רודניקי והצטרפה לפרטיזנים.
אחרי שחרור האיזור על ידי הצבא הסובייטי שהתה בוילנה והיתה חברה בתנועה הציונית שפעלה באופן בלתי ליגלי.
בדצמבר 1944 עזבה את וילנה בדרך לארץ ישראל. לפני עלייתה ארצה פעלה באירגון "הבריחה" והיתה חברה בקבוצת "נקם" שיסד אבא קובנר.
עלתה ארצה כמעפילה בחודש יולי 1946.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לנצחון (זא פוביידו)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
המל (זץ) הלנה.

* שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites