יששכר טרוסמן
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: רוקיטנו
טרוסמן יששכר ברח מהגיטו ליערות, הצטרף לפרטיזנים ולקח חלק במלחמה נגד הנאצים ועוזריהם. כשהאיזור שוחרר על ידי הסובייטים גוייס לצבא האדום להמשך המלחמה בגרמנים. עלה ארצה כמעפיל.
עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד פלסקונוסוב
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות צומאן
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
טרוסמן יששכר. * שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites