חיים-מנחם בסוק
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
למד בחדר, בישיבה ובגימנסיה, ושנה אחת באוניברסיטת וילנה (VILNIUS). כשהגרמנים כבו את וילנה נכלא בגטו המקומי. בגטו פעל במחתרת "בני עקיבא" והצטרף ל"קבוצת רובינוביץ`" המחתרתית ועימה לארגון של פ.פ.או. ב-1 בספטמבר הקיפו הגרמנים את הגטו וחיים נקרא לעמדת הלחימה ברחוב סטראשון 12, יחד עם רוז`קה קורצ`אק ויחיאל שיינבוים. ב-10 בספטמבר 1943 היה בקבוצה הראשונה של המחתרת שיצאה מהגטו ליערות נארוץ` ושם הצטרף לגדוד הפרטיזני "נקמה", שפעל במסגרת החטיבה הפרטיזנית הליטאית. אחרי שחרור האיזור על ידי הצבא האדום היה פעיל בתנועה הציונית, עזב את וילנה, ובדרכו לארץ ישראל פעל באירגון "הבריחה" ובתנועת "בני עקיבא" בפולין ובמחנות העקורים בגרמניה. עלה ארצהבשנת 1947. כתב ופירסם את הספרים: * "שערי שאול", * "אור הסמטאות האבודות" עוטר ב"מדלית ז`קוב".
עיסוק: סטודנט
תנועה / ארגון: השומר הדתי
מחתרת / ארגון: פ.פ.או (ארגון פרטיזני מאוחד)
יחידה: גדוד נקמה (מסט)
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם / חבלן
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Nov 28 2006
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות: מחלה
ביבליוגרפיה
* ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976 * בסוק חיים -בשערי שאול, הוצאת הסתדרות הציונית העולמית 1986. * קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965 * קרמרמן יחזקאל – מוילנא ירושלים דליטא עד חיפה, 1995 (הוצא פרטית).

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites