משה ביירך
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: פביאניץ
ביירך משה. כשעיר מולדתו נכבשה על ידי הגרמנים (קיץ 1939) ברח משם מזרחה, לשטח שנשלט על ידי הסובייטים והתיישב בעיירה ז`לודוק (ZSHELUDOK). בפרוץ מלחמת גרמניה-ברית המועצות וכיבוש העיירה על ידי הגרמנים ביוני 1941, נכלא במחנה עבודה בעיר לידה (LIDA). במחנה הצטרף למחתרת שהתארגנה במקום, שמטרתה היתה להבריח את היהודים מהגיטו אל הפרטיזנים שביערות הסביבה. משה, גם הוא, ברח ליער והצטרף לפרטיזנים. ביער נמנה עם הקבוצה שהוטל עליה לדאוג לקיומם של כ-1300 נפשות יהודיות, נשים, ילדים וקשישים חסרי כושר לחימה. בתום המלחמה הגיע לפולין ופעל באירגון "הבריחה". עלה ארצה באוקטובר 1945. על פועלו בתקופת המלחמה כתב בפרוטרוט בספרו "וזאת לתעודה".
עיסוק: פועל אריגה
תנועה / ארגון: השומר הדתי
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד ביילסקי
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נאליבוקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Mar 22 2007
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות: מחלה
ביבליוגרפיה
* ביירך משה - וזאת לתעודה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1981. * ביירך משה - המבול והקשת, הוצאת בית לוחמי הגטאות, 2002. * גלעד, יהדות פולין - משה מישקינסקי. * זכור - קובץ תיעודי ז` עמודים 107-110; קובץ ד` עמודים 174-179. * טק נחמה – משפחת אנשי היער, הוצאת יד ושם, 1993. * לוין ברוך – ביערות הנקם, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1968. * ספר ז`ולדוק ואורלוב - גלעד לזכרון (במערכת פסיה ביירך לוויט) * צוקרמן יצחק – שבע השנים ההן, 1939 – 1946, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1990. * ספר זכרון איזור שצוצ`ין ע` 207. * שריד לוי-אריה – במבחן הענות והפדות, התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה, 1939 – 1949, הוצאת "מורשת", תשנ"ז – 1997. Tec Nechama – In The Lion`s Den, The Life of Osvald Rufeisen, Oxford Uni. Press, 1990. * Tec Nechama - Defiance. The Bielski Partisans. * שאלון אישי

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites