חנה שפרן (פוזנר) אניה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
שפרן (פוזנר) חנה.

ילידת וילנה (VILNIUS). בפרוץ המלחמה ביוני 1941, היתה עם משפחתה בעיירה מולודצ`נו (MOLODECHNO). אמה נהרגה בעת נסיון בריחה מידי אנשי האס.אס. והיא עם יתרת בני משפחתה גורשו לגיטו בווילייקה (VILEYKA).
ביוני 1943 ברחה יחד עם אביה ואחותה מהגיטו בכוונה להצטרף לפרטיזנים. אחותה נעלמה בדרך, אולם היא ואביה הצליחו להגיע ליערות נארוץ` וצורפה לגדוד הפרטיזני "נקמה" שהיה בפיקודו של יוסף גלזמן.
עד ספטמבר 1943, המועד שבו הגרמנים שמו מצור על היער, שירתה בתפקיד מזכירת המטה ושימשה גם כחובשת קרבית. בהתארגנות החדשה של הגדוד, לאחר המצור, צורפה יחד עם אביה ללהקה בידורית, שהוקמה על ידי מטה החטיבה הפרטיזנית שלנו "מארקוב". בלהקה זו פעלה עד לשחרור האיזור ולאחר מכן המשיכה בכך בשורות הצבא האדום, עד תום המלחמה במאי 1945.
עלתה ארצה.
עיסוק: תלמידה
תנועה / ארגון: הנוער הציוני
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד נקמה (מסט)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
שפרן 0פבזנר) חנה.

* שאלון אישי.
* תעודת פרטיזן (12.8.1944).
* קאלכהיים משה - בקומה זקופה, הוצאת ארגון הפרטיזנים, 1991.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites