חנה רבינוביץ` (סולץ)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
בוגרת הגימנסיה העברית "תרבות" בוילנה (VILNIUS). כשהגרמנים כבשו את וילנה נכלאה בגיטו המקומי. שולחה למחנה עבודה, שם גם היה אביה חיים סולץ. חיים סולץ אירגן במחנה קבוצה מחתרתית והם ברחו ליערות רודניק וחנה היתה עם הבורחים הללו. בהגיעה ליער נתקבלה ליחידה פרטיזנית של צנחנים מברית המועצות ולאחר מכן הועברה לגדוד הפרטיזני "הנוקם". עלתה ארצה.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד הנוקם (מסטיטל)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות קאמין קאשירסק
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948. - שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites