יעקב שפרן יאשה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: ורשה
שפרן יעקב.

מוצאו ממשפחה מסורתית מבוססת כלכלית. סיים בית ספר תיכון מקצועי בעיר הולדתו ורשה (WARSZAWA).
לאחר נפילת ורשה לידי הגרמנים, בשנת 1939, ברח מזרחה לשטח שנשלט על ידי הסובייטים והגיע לעיר לוצק (LUCK). יעקב נרשם אצל השלטונות הסובייטים כמי שמבקש לחזור לורשה, למשפחתו, אך במקום זאת נאסר והובל לגירוש לתוך ברית המועצות. תוך כדי כך ניצל הזדמנות וברח מרכבת הגולים והתיישב בעיר ברנוביץ (BARANOVICHI). עם כיבוש העיר על ידי הגרמנים, ביוני 1941, עשה נסיון להסוות את זהותו היהודית, אך ללא הצלחה. אחרי זמן-מה שחי בחזות נוצרית נכלא בגיטו המקומי. יעקב נתפס, ביחד עם עוד 450 צעירים יהודיים, והובל למחנה-עבודה של "טוד" (TOD) בעיר ווילייקה (VILEIKA), שם הוא הועסק כחשמלאי.
ביוני 1943, תוך כדי סיכון חייו, ברח מהמחנה ליער, ולאחר תלאות ומאמצים רבים מצא את דרכו ליחידת הפרטיזנים "נקמה". לאחר מכן סופח ליחידת הסיור של גדוד "לאזו" (LAZO), שם שירת עד לפגישה עם הצבא הסובייטי, ביולי 1944.
במשך היותו פרטיזן השתתף בקרבות רבים נד האוייב הנאצי ועוזריו, ביצע תפקידים מיוחדים של סיור ותצפיות בשטח האוייב לתועלת המלחמה הפרטיזנית.
עלה ארצה.

עיטורים:
פרטיזן מלחמת המולדת.
עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לאזו
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נארוץ`
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: May 15 1987
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות: מחלה
ביבליוגרפיה
שפרן יעקב.

* קאלכהיים משה. - בקומה זקופה, הוצאת ארגון הפרטיזנים, 1991.
* שאלון אישי.
* תעודה (זמנית 66976) על הענקת עיטור "פרטיזן מלחמת המולדת".
* אישור על היותו פרטיזן בגדוד "לאזו" (מאי 1943 - יולי 1944).
* אישור "לוחם-פרטיזן" במלחמת העולם השנייה, ארגון הפרטיזנים ולוחמי הגיטאות בישראל.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites