יצחק צוקרמן אנטק
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: וילנה
נולד בוילנה (VILNIUS) למשפחה מסורתית למד בגימנסיה העברית בוילנה והצטרף לתנועת הנוער הציונית "החלוץ הצעיר". משנת 1936 נמנה עם חברי מרכז "החלוץ" בורשה (WARSZAWA) ובשנת 1938, עם האיחוד בין "החלוץ הצעיר" ו"פרייהייט" ("דרור"), מונה לאחד משני המזכירים הכלליים של התנועה המאוחדת ועסק בארגון והדרכה בסניפי התנועה ברחבי פולין. בפרוץ המלחמה בין גרמניה לפולין, בספטמבר 1939, יצא יחד עם פעילי "החלוץ" מוורשה מזרחה לשטחים שהיו בשליטת ברית המועצות, ואירגן את המסגרת התנועתית לפעולה במחתרת. באפריל 1940 עבר לשטח המערבי של פולין, שהיה תחת הכיבוש הגרמני ונהיה לאחד המנהיגים הבולטים של המחתרת היהודית בורשה. יצחק היה בין יוזמי הוצאת העתונות המחתרתית ונמנה עם מארגני סמינרים וכנסים לנוער כמו כן, ארגן את הגימנסיה של "דרור". הוא פעל ליסוד מסגרות תיאום עם קבוצות נוער נוספות שפעלו באורח לא חוקי, ביחוד עם אנשי "השומר הצעיר". במרץ 1942 היה בין מקימי הגוש האנטי פשיסטי, גוף שלא האריך ימים ולא הגיע להשגים ממשיים. עם תחילת גירוש היהודים מוורשה תבע להתחיל בפעילות מלחמתית אקטיבית, אך הצעתו נדחתה. ב- 28 ביולי 1942 השתתף בפגישת היסוד של הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) והיה חבר במטה של האי"ל. בתחילת דצמבר 1942 יצא לקרקוב (KRAKOW) ובליל ה- 22 בדצמבר 1942 לקח חלק בפעילות קרבית, נפצע ברגלו וחזר פצוע לורשה. פעל רבות לארגון המרד של ינואר 1943 ובעת המרד פיקד על יחידה קרבית שהתעמתה עם הגרמנים. בתחילת אפריל 1943 עבר לצד הארי וכנציג האי"ל ריכז את הקשרים עם ארגוני המחתרת הפולניים. בימי המרד של אפריל 1943, העביר נשק ללוחמים בגיטו ובשוך הקרבות אירגן קבוצה לחילוץ הלוחמים מהגיטו. בנפול מרדכי אנילביץ, מפקד המרד, מונה כמפקד האי"ל ולאחר המרד הקדיש את כל מאמציו למציאת מיסתור ואמצעי קיום לאלה שהצליחו לצאת מהגיטו. יצחק קיים קשרים הדוקים עם ארגונים יהודיים וארגונים מחתרתיים פולניים ובימי המרד הפולני בורשה, בקיץ 1944, עמד בראש יחידת לוחמים יהודיים שהשתתפה בקרבות לצד המתקוממים הפולנים. בתום המלחמה היה אחד מראשי יהדות פולין. פעל רבות למען שארית הפליטה והיה מהפעילים המרכזיים בארגון "הבריחה". בשנת 1947 עלה לארץ ונמנה עם מקימי קיבוץ "לוחמי הגיטאות".
עיסוק: פעיל בתנועה
תנועה / ארגון: החלוץ הצעיר - פרייהייט
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: סגן מפקד האירגון
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: גטו ורשה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: Jun 17 1981
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות: אחרי מחלה
ביבליוגרפיה
* אוירבך רחל - בחוצות ורשה, הוצאת עם עובד, תשי"ד. * אוירבך רחל - צוואות ורשה, הוצאת ספריית הפועלים 1985. * איבנסקי ז. - עיונים בהחלוץ הלוחם, דפים לחקר השואה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה, גל` ד`. * ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976. * ארליכמן-בנק שרה - בידי טמאים, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ו (1976). * בוז`יקובסקי טוביה - בין קירות נופלים, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, תשכ"ד. * בלומנטל נחמן-קרמיש יוסף - המרי והמרד בגיטו ורשה, הוצאת יד ושם תשכ"ח. * בנדר שרה - גיטו ביאליסטוק 1941 - 1943, הנהגה והתנגדות, הוצאת אוניברסיטת תל אביב. * ברמן אדולף אברהם, ד"ר - במקום אשר יעד לי הגורל, עם יהודי ורשה 1939-1942, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1942. * ברמן אדולף אברהם, ד"ר - מימי המחתרת, הוצאת המנורה, 1971. * גאלדשטיין בערנארד - פינף יאר אין ווארשעווער געטא, הוצאת "אונזער צייט" ניו יורק, 1947 * גוטמן ישראל - המחתרת היהודית בתקופת ההגלייה והקמת הארגון היהודי הלוחם (ZOB), דפים לחקר השואה, בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה, כרך א`. * גוטמן ישראל - יהודי ורשה 1939 - 1943. גיטו, מחתרת, מרד, הוצאת ספרית הפועלים 1977. * גוטמן ישראל - מאבק בנתיב היסורים, הוצאת "כתר" 1988. * גוטמן ישראל - ראשית תנועת ההתנגדות, מחקרים, הוצאת יד ושם, קובץ ט`. * גוטמן ישראל (עורך) - האנציקלופדיה של השואה הוצאת יד ושם וספריית הפועלים 6 כרכים, 1990. לפי סדר א"ב. * גוטמן ישראל (עורך) - העמידה היהודית בתקופת השואה, יד ושם תשל"א. * גלעין חיים – עין לציון צופיה, הוצאת בית לוחמי הגטאות, 2001. * גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שווארצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984. * גרוסמן חייקה - למה להפר שותפות, ילקוט מורשת, גל` נ`, אפריל 1991. * גרינשפן-פרימר פנינה - ימינו היו הלילות, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1984. * דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951. * החלוץ הלוחם - בטאון הנוער היהודי החלוצי במחתרת קראקוב, אוגוסט - אוקטובר 1943, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד 1984. * זילברשטיין ל. - ורשה עיר רפאים, ילקוט מורשת, גל` מ"ה. * זינגר מ. - תנועת המרד של הנוער, חוברת משואה, גל` א`, 1973. * טורקוב יונס - היה היתה ורשה יהודית, הוצאת תרבות וחינוך, 1969. * טננבוים-תמרוף מרדכי - דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1947. * יחיאלי ברוך - עקיבא צמיחתה, התפתחותה ולחימתה בשנות השואה, הוצאת ספריית הפועלים 1988. * יערי-חזן בלה - קראו לי ברוניסלבה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות. * לובטקין צביה - בימי כליון ומרד, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1979. * מארק בערל - דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא, הוצאת יידיש בוך, ווארשעווער 1955. * מעין שמואל - יוסף קפלן, הוצאת קיבוץ מענית. * משנת עקיבא, משנת הציונות של אגודת הנוער הערי "עקיבא", הוצאת משואה 1986. * ניישטט מלך - חורבן ומרד יהודי ורשה, הוצאת ההסתדרות, 1947. * נצר צבי - פעולתו של יצחק צוקרמן, דפים לחקר השואה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה. * פוטרמילך יעקב - באש ובשלג, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, במפתח השמות. * פרליס רבקה - יצחק צוקרמן והתנועה, דפים לחקר השואה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה. * פרליס רבקה - לדמותה של המחתרת, דפים לחקר השואה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה. * פרליס רבקה - לזכרו של יצחק צוקרמן, דפים לחקר השואה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה. * פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987. * צוקרמן יצחק - (אנטק) - דפי עדות ג`, הוצאת בית לוחמי הגיטאות. * צוקרמן יצחק - בגיטו ובמרד הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, תשמ"ה. * צוקרמן יצחק - הארגון היהודי הלוחם, ילקוט מורשת, גל` ל"ב. * צוקרמן יצחק - ימי ספטמבר 1942, ילקוט מורשת, גל` ט"ז. * צוקרמן יצחק - פרקים מהעזבון, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1982. * צוקרמן יצחק - שבע השנים ההן, 1939 - 1946, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1990. * קאמרון א. (עורך) - שימק אדם, רע, לוחם, הוצאת אלתן תקשורת. * קאנטאראוויטש נ. - די יידישע ווידערשטאנד באוועגונג אין פוילן, בעת`ן צווייטן וועלט קריג, 1967, SHARON BOOKS NEW YORK. * קלין דוד - מיטן מלאך המוות אונטערן ארעם, הוצאת י.ל. פרץ. * רופאייזן-שיפר הלה - פרידה ממילא 18, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1990. * שדה יצחק - מסביב למדורה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1953. * שווארצבארט יצחק - די באדייטונג פון דעם אויפשטאנד אין דער ווארשעווער געטא, הוצאת ייד. וועלט קאנגרעס. * שווייגר-בלאדי ע. - בצד הארי של ורשה, עדות מס` 4, בית לוחמי הגיטאות. * שלו זיוה - טוסיה, הוצאת מורשת ואוניברסיטת תל אביב, 1992. * שמיר יוסף - שמואל ברסלב, המאבק והתקוה, גיטו ורשה 1940 - 1943, הוצאת ספרית הפועלים 1994. * שפיזמן לייב - חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו יורק, 1962. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites