פסח שמש פופוזוב פיוטר
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וויקלה
בפרוץ המלחמה ,יוני 1941 היה בשרות סדיר בצבא האדום. השתתף בקרבות בחזית ביילורוסיה ונפל בשבי. ברח מהשבי כשהוא מתחזה לרוסי בשם פיוטר פופוזוב. הגיע לגיטו בטרכטנברג, ובאקציה ברח ליער והתחיל בפעילות פרטיזנית עצמית. בחוליה שארגן היו עוד שני אוקראינים. בחורף 1943 הצטרף ליחידה הפרטיזנית הסובייטית בפיקודו של פולקובניק (אל"מ) מדבדייב.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד מדוודייב
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: אוקראינה
אזור הלחימה: יערות ווהלין
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* - פרטיזנים ולוחמים יהודים מווהלין, הוצאת הועדה להנצחת פרטיזנים ולוחמים יהודים מוהלין, 1997. * - ספר לוצק - הוצאת ארגון יוצאי לוצק בישראל, 1961. * רוזנבלט גד - אש אחזה ביער, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, תשי"ז.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites