משה קרסנוסטבסקי
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: קורץ
עמד בראש היודנראט בעיירתו קורץ (Korets), בעת הכיבוש הגרמני. דחה את הצעת המחתרת המקומית להצטרף אליה, אך הבטיח שאם הגרמנים יבוא להוציא את יהודי העיר יצית במו ידיו את הבתים וישרפם. משה אגר מלאי דלקים וקיים את הבטחתו: ביום שהגרמנים באו להוציא את היהודים שלח אש בבתים ושרף אותם. במהומה שקמה בעקבות מעשהו הצליחו רבים מיהודי העיירה לברוח והצטרפו ללחימה הפרטיזנית. משה נרצח.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון: לא צוין
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: אוקראינה
אזור הלחימה: גטו קורץ
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לחימה עצמאית
תאריך מוות: Sep 26 1942
מקום המוות: קורץ
סיבת המוות: נרצח
ביבליוגרפיה
* ליאוני אליעזר (עורך) – ספר קוריץ, הוצאת אירגון יוצאי קוריץ בישראל, תשי"ט – 1959. * ספקטור שמואל – שואת יהודי ווהלין, הוצאת יד ושם, 1986.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites