יחיאל שיינבוים
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: אודסה
מוצאו ממשפחת גרים. בעודו ילד התיישבו בני המשפחה בעיר קובל (KOVEL), בפלך ווהלין. יחיאל הצטרף כחבר לתנועת הנוער הציונית-חלוצית "פרייהייט" ובגיל 16 יצא להכשרה בקיבוץ "קלוסוב".
שירת בצבא הפולני, שרות חובה, והגיע לדרגת סגן-משנה. בשנים 1938-1939 היה בקיבוץ "בורוכוב" בלודז` (LODZ) משם גוייס למלחמה נגד הגרמנים שפלשו לפולין בספטמבר 1939.
לאחר שפולין נוצחה במלחמה, יחיאל עבר לוילנה (VILNIUS) התמסר לפעילות בתנועה החלוצית והמשיך בפעילות זו, באופן בלתי ליגלי, גם לאחר שליטא הפכה לאחת הרפובליקות הסובייטיות.
ביוני 1941, עם פלישת הגרמנים לוילנה, נכלא בגיטו ושם ארגן קבוצות צעירים למלחמה בנאצים. הקבוצה נשאה את השם "קבוצת המאבק השנייה", וחבריה היו אמורים לצאת מהגיטו ליערות ומשם ללחום בנאצים,במסגרת פרטיזנית - דעה שהיתה שונה מזו שדגלו בה אנשי הפ.פ.או. אולם במרוצת הזמן יחיאל שינה את דעתו וגרס שעל חברי המחתרת להתארגן למלחמה בגרמנים בתוך הגיטו.
ב-1 בספטמבר 1943 כשחיילים גרמנים הקיפו את הגיטו , כדי להוציא ממנו יהודים, יחיאל התייצב בראש קבוצתו החמושה בבית שברחוב סטראשון 12 ומשם התקיף את ראשוני הגרמנים שהגיעו לפוצץ בית סמוך, שהיהודים שבתוכו מיאנו לצאת ממנו. במעשה זה גרם יחיאל לכך שהגרמנים נסוגו, אך בהתקפתם המחודשת על עמדת הירי של יחיאל הם הצליחו לפגוע בו והרגוהו.
הלויתו של יחיאל נערכה בגיטו בהשתתפות המוני חברי המחתרת.
עיסוק:
תנועה / ארגון: דרור-פרייהייט
מחתרת / ארגון:
יחידה: קבוצת המאבק השנייה
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: גטו וילנה
עיר הלחימה: וילנה
מסגרת הלחימה: מחתרת לוחמת
תאריך מוות: Sep 1 1943
מקום המוות: גיטו וילנה
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
* ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976.
* גוטמן ישראל - מאבק בנתיב היסורים, הוצאת "כתר" 1988.
* גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שווארצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984.
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה - לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם תשכ"ה - 1965.
* דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951.
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.
* טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה, הוצאת ספרית הפועלים 1989.
* טננבוים-בקר נינה - גיבור הגיטאות, הוצאת משרד הבטחון 1980.
* טננבוים-תמרוף מרדכי - דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1947.
* יערי-חזן בלה - קראו לי ברוניסלבה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 - תש"ז.
* ספר דרור, הוצאת הסתדרות העובדים והקיבוץ המאוחד 1947.
* ספר קובל, הוצאת ארגון יוצאי קובל בישראל, 1957.
* פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987.
* צוקרמן יצחק - שבע השנים ההן, 1939 - 1946, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1990.
* צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות.
* קאטשערגינסקי שמריהו - חורבן ווילנע, הוצאת ציק"א ניו-יארק 1947.
* קורצ`אק רוז`קה - להבות באפר, הוצאת ספרית הפועלים, 1965.
* רזניק ניסן - התנועה בגיטו וילנה...,חוב` משואה, גל` א`, 1973.
* שפיגל סטפי - עם חברים לאורך כל הדרך, חוב` משואה גל` י"ג, 1958.
* שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites