חיים לזר-ליטאי
ארץ לידה: ליטא
עיר לידה: פוניבייז`
היה פעיל בתנועת "בית"ר" ומפקד קן התנועה בעיר פוניבייז` (PANEVEZYS) עד שנת 1940. לאחר פרוץ המלחמה ביוני 1941 נקלע לגיטו וילנה (VILNIUS) והיה פעיל בארגון המחתרת של פ.פ.או. יצא ליערות נארוץ` עם הקבוצה של יוסף גלאזמן שנתקלה בדרך במארב גרמני, והיה בין ה- 13 מתוך ה- 35 שנותרו בחיים אחרי הקרב. בהגיעו ליערות נארוץ` הצטרף לגדוד הפרטיזני "נקמה" ומונה למפקד מחלקה. כעבור זמן מה יצא עם חולית-חלוץ להקים בסיס פרטיזני ביערות רודניקי ובהגיעו לשם פעל במסגרת יחידת קומנדו פרטיזנית והשתתף בפעולות קרביות רבות. כשחברי הפ.פ.או. מוילנה הגיעו ליערות רודניקי הורשה לעבור מיחידתו אליהם, ונתמנה למפקד מחלקה. בסוף חודש אפריל בשנת 1944 יצא בראש יחידתו שמנתה 11 איש למקש ולפוצץ רכבת צבאית של האויב. בעת חימוש המוקש הוא התפוצץ בידיו וכתוצאה מכך רוסקה כף ידו הימנית. לאחר החלמתו מהפציעה המשיך בפעילותו הפרטיזנית. לאחר שהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום עבר לפולין. היה פעיל ב"הבריחה" ולאחר מכן תיפקד כנציב "בית"ר" באיטליה. עלה ארצה במרץ 1947. היה ממייסדיו של מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים בבית ז`בוטינסקי, ערך והוציא לאור את "פרסומי המוזיאון". מפרי עיטו: - "חורבן ומרד", בהוצאת משואות, תש"י 1950. נוסח אנגלי, הוצאת שיינגולד, N.Y 1989. - "כיבוש יפו", בהוצאת של"ח, תל - אביב, 1951. - "מבצר עכו", בהוצאת של"ח תל - אביב, תשי"ג 1952. - "אף-על-פי", ספר עלייה ב`, בהוצאת מכון ז`בוטינסקי, תשי"ז 1957. נוסח אנגלי, בהוצאת שיינגולד, N.Y 1984. - "מצדה של ורשה", הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו ורשה (ה- ZZW), בהוצאת מכון ז`בוטינסקי, תשכ"ג 1963. נוסח אנגלי 7 MURANOWSKA על ידי יוסף שכטר, בהוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1966. נוסח רוסי על ידי אפרים באוך, בהוצאת יאיר, 1991. - "פרקי בריחה", בהוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים תשמ"ו 1986. - "בית"ר" בשארית הפליטה", 1945 - 1948, בהוצאת מכון ז`בוטינסקי ומוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, תל - אביב, תשנ"ז 1997. - "עדות מימי חורבן ומרד ובשיתוף עם חיה לזר", הוצאת משרד הבטחון, 1986
עיסוק: מפקד קן בית"ר בפוניבייז`
תנועה / ארגון: בית``ר
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד נקמה (מסט)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות: Aug 31 1997
מקום המוות: ישראל
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* ארד יצחק - וילנה היהודית במאבק וכליון, הוצאת ספרית הפועלים, 1976. * בלומנטל נחמן - ספרים חדשים על מרד גיטו ורשה, ידיעות יד ושם גיליון 33, דצמבר 1964. * בלומנטל נחמן-קרמיש יוסף - המרי והמרד בגיטו ורשה, הוצאת יד ושם תשכ"ח. * גוטמן ישראל - יהודי ורשה 1939 - 1943. גיטו, מחתרת, מרד, הוצאת ספרית הפועלים 1977. * גרוסמאן וו.-ערנבורג . - דאס שווארצע בוך, הוצאת יד ושם 1984. במפתח השמות. * גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951. * דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד. * טובין יהודה, קורצ`ק רוז`קה, רב יוסף (עורכים) - הפרטיזנית זלדה. * סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי 1947 - תש"ז. * סטמפלר ש. (עורך) - העמידה היהודית בשואה, הוצאת יד ושם, תש"ל. * פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987. * צוקרמן יצחק - שבע השנים ההן, 1939 - 1946, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1990. * צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות. * רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987. * שפיזמן לייב - חלוצים אין פוילן, הוצאת יידישער פארשונגס אינסטיטוט ניו יורק 1962. * שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites