דוד בליישטיין מורטוב
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה:
בן למשפחה מהמעמד הבינוני-גבוהה. שירת בצבא הסדיר של פולין. כשהגרמנים כבשו את איזור מגוריו אירגן קבוצת בני נוער והוליך אותם ליערות שבסביבה. היה בין אנשי הגרעין של הגדוד הפרטיזני "קרוק". בהיותו בעל הכשרה צבאית מונה למפקד יחידה שמנתה כ- 150 איש.
השתתף בקרבות רבים נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה האוקראינים.
עלה ארצה בשנת 1945.
עיסוק: בעסקים המשפחתיים
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד קרוק
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: אוקראינה
אזור הלחימה: יערות ווהלין
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
- שאלון אישי.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites